? ลงเครื่องแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนก่อนดี ? . . . .มา มา มา เราช่วยคิดให้ ?