1 กรกฎาคม 2566 ครบรอบการดำเนินงาน 44 ปี 💙✈️ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “ใส่ใจทุกบริการ ห่วงใยผู้เดินทางทั้ง 6 สนามบิน”

AOT_44TH_ARTWORK_TH 1040 x 1040