15 ตุลาคม 2565 วันล้างมือโลก – Global hand washing day ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีของตัวเรา และคนรอบข้าง

P