25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป🚎 ท่าอากาศยานดอนเมือง ย้ายจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ A1 – A4 เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัด🚧 ให้บริการตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. (ยกเว้น A1 ให้บริการถึงเวลา 23.00 น.)

ย้ายจุดจอดรถ ทดม final