31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก? ภายในอาคารท่าอากาศยานทุกพื้นที่เป็น “เขตปลอดบุหรี่”