44 ปี ที่ AOT ใส่ใจทุกบริการ ห่วงใยผู้เดินทางทั้ง 6 สนามบิน

COVER_TVC_FOR_SCOOP

44 ปี ที่ AOT ใส่ใจทุกบริการ ห่วงใยผู้เดินทางทั้ง 6 สนามบิน
AOT หรือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ใส่ใจพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความสะดวกในการเดินทาง และการขนส่งทางอากาศ ด้วยความใส่ใจเสมอมา ทั้ง 6 สนามบิน

https://www.youtube.com/watch?v=_nc_2c4pt5w

#AOT #AOT44ปี #น้องใส่ใจAOT #สนามบินสุวรรณภูมิ #สนามบินดอนเมือง #สนามบินเชียงใหม่ #สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย #สนามบินภูเก็ต #สนามบินหาดใหญ่