6 พิกัด กิจกรรมสนุกก่อนเทคออฟ

AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v16_20190711-01
AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v16_20190711-02
AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v16_20190711-03
AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v16_20190711-04