8 มิถุนายน 2564 – วันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day)🌊💙

MASTER-AW-08-06-2021_1040-1040

ทะเลนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว 🏖 ยังเป็นเหมือนหัวใจของโลก และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่ 🌏
จึงอยากเชิญชวนและรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ท้องทะเล โดยเฉพาะท้องทะเลไทยของเรา เพื่อให้ความสวยงามนี้ยังคงอยู่ไปอีกนาน ๆ 🐟🐳🦈🦀🐙