8 มีนาคม 2563 วันครบรอบการดำเนินงาน 106 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง

4-01