95% เรายังล้างมือไม่ถูกวิธี แนะนําวิธีล้างมือให้สะอาดห่างไกลเชื้อ COVID-19

01