AOT จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

27_01
27_02
27_03

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
โดยนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT ร่วมกันบรรจุ
สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร ปลากระป๋อง นมถั่วเหลือง ขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 600 ชุด มอบให้กับชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
โดยมี นายสมชาย ชุ่มเมืองเย็น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้แทนสำนักงานเขตดอนเมือง
นายยงยุทธ สงวนอารมณ์ ประธานชุมชน โซน 1 และ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา ประธานชุมชน โซน 2 เป็นผู้รับมอบ
ณ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน AOT เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

——————————————

ฉบับที่ 27/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th