AOT จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน”

24_1
24_2
24_3
24_4

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
“AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
โดยนางร่มเกล้า ษรานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม พร้อมพนักงาน AOT ร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร ปลากระป๋อง นมถั่วเหลือง โอวัลตินถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 600 ชุด มอบให้กับชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 โดยมี นายนพดล ผ่องสำเภา ผู้แทนสำนักงานเขตดอนเมือง และประธานชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมือง
เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน AOT เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

——————————————

ฉบับที่ 24/2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th