AOT จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

35_01
35_02
35_03
35_04

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “AOT เคียงข้างและแบ่งปัน” โดยนางปาณิศา ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน AOT ร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร
ปลากระป๋อง นมถั่วเหลือง ขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด ให้กับชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตดอนเมือง โดยมีนายนพดล ผ่องสำเภา
ผู้แทนสำนักงานเขตดอนเมือง นายยงยุทธ สงวนอารมณ์ ประธานชุมชน โซน 1 และนายมานพ โสภณวัฒนไพบูลย์
ตัวแทนชุมชน โซน 2 เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน AOT เมื่อวันที่ 9 และ 10 สิงหาคม 2564

——————————————

ฉบับที่ 35/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th