AOT จัดกิจกรรม “AOT รวมของดี ย่านดอนเมือง”

_2563_4
_2563_1(1)
_2563_5
_2563_2(2)
_2563_3(3)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดกิจกรรม AOT ส่งเสริม OTOP ชุมชน ภายใต้ชื่อ
“AOT รวมของดี ย่านดอนเมือง” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
COVID-19 และสนับสนุนการสร้างรายได้ของผู้พิการและชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่ AOT และท่าอากาศยานดอนเมือง
โดย AOT ได้จัดพื้นที่บริเวณลานด้านนอก อาคารสโมสรท่าอากาศยาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชน
เพื่อนำสินค้า OTOP ของตนเองมาออกร้านจำหน่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจำนวน 20 ราย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเป๋าผ้าเพ้นท์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า แชมพูสมุนไพร
สินค้าออร์แกนิค แหนมสุนิสา อาหารเกาหลี ขนมไทย โดยมีนางปาณิศา ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน AOT และผู้แทนสำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมเยี่ยมชมและ
สนับสนุนสินค้า OTOP เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ AOT ทั้งนี้ กิจกรรม “AOT รวมของดี
ย่านดอนเมือง” จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 -
กันยายน 2564

--------------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 63/2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th