AOT จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2563

AOT5
AOT2
AOT3
AOT4
AOT1

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
ที่ดีและพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ โดยมี
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT เป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ จากนั้นได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร โดยมี นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
คณะผู้บริหารและพนักงาน AOT ร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโถงชั้นล่าง สำนักงานใหญ่ AOT
-------------------------------------------
ฉบับที่ 32/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5242, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th