AOT จัดพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564

GIFT GIVING 3
GIFT GIVING 2
GIFT GIVING 3
GIFT GIVING 1
GIFT GIVING 5

นางปาณิศา ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นประธานในพิธี “AOT มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564” โดยมีนางร่มเกล้า
ษรานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม เเละพนักงาน AOT ร่วมมอบของขวัญวันเด็ก จำนวนประมาณ 15,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัด โรงเรียน รวมทั้งชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่ AOT และท่าอากาศยานดอนเมืองกว่า 100 แห่ง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน AOT

ทั้งนี้ AOT มุ่งมั่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเเละการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เเนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเเละเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

-----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 66/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th