AOT จัดสัมมนาโครงการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า : Cargo Network ประจำปีงบประมาณ 2566

IMAGE_361 (1)
IMAGE_581
IMAGE_388

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า : Cargo Network ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้บริหาร AOT หน่วยงานราชการ ผู้แทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ และผู้ประกอบการภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการขนส่งสินค้า (Cargo Network) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดทิศทางการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของการให้บริการในปัจจุบัน และตอบสนองนโยบายตามแผนแม่บทการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการรักษาฐานลูกค้าอีกด้วย
-----------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 15/2566 วันที่ 3 เมษายน 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th