AOT จัดโครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา” ประจำปี 2566

22_2566_1
22_2566_2
22_2566_3

AOT จัดโครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา” ประจำปี 2566

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นประธานในโครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา” ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน AOT นายสาโรช พลฤทธิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง และผู้บริหารจากสำนักงานเขตดอนเมือง เข้าร่วมโครงการ โดยถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรมให้กับวัดดอนเมือง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานใหญ่ AOT และท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามของคนไทย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ AOT ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

-----------------------------------------------
ฉบับที่ 22/2566 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th