AOT จัดโครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา” ประจำปี 2564

32_01
32_02
32_03
32_04

นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นประธานในโครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา”
ประจำปี 2564 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม และปัจจัยให้กับ
วัดดอนเมือง พระอารามหลวง วัดสีกัน (วัดพุทธสยาม) และวัดคลองบ้านใหม่ ซึ่งเป็นวัดในบริเวณพื้นที่โดยรอบ
สำนักงานใหญ่ AOT และท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของคนไทย โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ AOT ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบิน
ที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

——————————————

ฉบับที่ 32/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th