AOT มอบเงินรายได้จากการจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN แก่โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

AOT 1
AOT 2
AOT 3

พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT พร้อมด้วย คณะกรรมการ AOT และ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT มอบเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,685,8000.- บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยาน หาดใหญ่ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ ปริชาตินนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว AOT จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ AOT ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)
---------------------------------------------------------
ฉบับที่ 36/2567 วันที่ 20 มิถุนายน 2567
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th