AOT ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

57_2563_1
57_2563_2

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kevin Cheok (ที่ 3 จากขวา) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย และ Ms. Ling Pei Shan (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษา ในโอกาสเอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่ง พร้อมหารือในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรม
การขนส่งทางอากาศของประเทศไทย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาท่าอากาศยาน และ
แผนรองรับพฤติกรรมผู้โดยสารหลังสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ AOT

-------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 57 / 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5240, 0 2535 5245

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th