NEW RELEASE : กรณีแผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงราย

News Release : กรณีแผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 08.37 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ประเทศเมียนมา ที่ละติจูด 21.189 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.344 องศาตะวันออก ขนาด 6.4 ความลึก 9 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 100 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดย นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้สั่งการให้พนักงานท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดำเนินการตาม “แผนฉุกเฉิน” เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 ว่าด้วยระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน และ ได้ตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด รวมถึงโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบไฟฟ้าสนามบินและระบบควบคุมทั้งหมด ไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยังมีความปลอดภัยและให้บริการได้ตามปกติ

------------------------------------
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5379 8089
E-Mail : aot_cei@airportthai.co.th