การนำอาวุธปืนขึ้นเครื่องบินตามประกาศของ สำนักงานการบินพลเรือนของประเทศไทย

messageImage_1544689375849