การให้บริการทางการแพทย์ของ 6 ท่าอากาศยาน

AOT_Info07_V.1.2-001
AOT_Info07_V.1.2-002
AOT_Info07_V.1.2-003

เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน !! ผู้โดยสารสามารถขอรับบริการทางการแพทย์ได้ที่คลินิกแพทย์ คลินิกสมิติเวช ศูนย์รักษาพยาบาล (First Aid) ที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง

 

#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการ คลินิกแพทย์ และคลินิกสมิติเวช

#ท่าอากาศยานดอนเมือง ให้บริการ คลินิกแพทย์ และคลินิกสมิติเวช

#ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้บริการ คลินิกแพทย์

#ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้บริการ First Aid

#ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ให้บริการ First Aid

#ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้บริการ First Aid

 

#AOTOfficial #BKK #DMK #HKT #CNX #HDY #CEI #aviation #airport #travel #Emergency #FirstAid