ทอท.ขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

วันเด็ก 2563 B-01

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์ รับของรางวัลและของที่ระลึกกลับบ้าน
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ทอท.และท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยส่วนกลาง ทอท.ได้ร่วมจัดซุ้ม
สันทนาการพร้อมกิจกรรมมอบของเล่นและของที่ระลึก ในงานวันเด็กของกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศ สำหรับ ทสภ.ร่วมจัดบูธกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งภายในบูธมีการแจกของขวัญ เล่นเกมส์ ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ขณะที่ ทดม.จัดกิจกรรมเล่นเกมส์จับลูกปิงปองเสี่ยงโชค การแสดงโบโซ่และมายากลรวมทั้งมีขนมและของขวัญมอบให้เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมบริเวณเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารที่ 12 - 14
ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ด้าน ทภก.จัดกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งมีการแสดง การจัดซุ้มเล่นกิจกรรมพร้อมแจกของรางวัล ณ อาคาร X-Terminal ส่วน ทชม.ร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศจัดกิจกรรม ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยจำลองอาคารผู้โดยสาร ทชม.และห้องโดยสารอากาศยาน เพื่อแสดงถึงกระบวนการให้บริการด้านการบิน และการจัดการความปลอดภัยของการเดินทางโดยอากาศยาน เพื่อให้เยาวชนได้เห็นภาพ และสัมผัสการเดินทางเสมือนจริง ตั้งแต่กระบวนการตรวจความปลอดภัยภาคพื้นของผู้โดยสาร ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนการเดินทาง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำสิ่งของติดตัวไปกับการเดินทาง วัตถุที่สามารถนำติดตัวไปได้ และการตรวจความปลอดภัยของบุคคล และการเช็คอินก่อนการเดินทาง สำหรับ ทหญ.ร่วมกับกองบิน 56 จัดบูธกิจกรรมวันเด็กประกอบด้วยการเล่นเกมส์และแจกของรางวัล ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน 561 กองบิน 56 และ ทชร.ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับสายการบิน หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ โดยมีการจัดซุ้มกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานเล่นเกมส์ชิงรางวัล รวมทั้งมีเวทีการแสดงให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ ณ บริเวณอาคารรับ - ส่ง ทชร. นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ ทดม. ซึ่งกองทัพอากาศจะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ จึงจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศของ ทดม. 5 ช่วงเวลา ได้แก่ (1) เวลา 08.15 – 09.05 น. (2) เวลา 10.00 – 10.20 น. (3) เวลา 11.20 – 11.50 น. (4) เวลา 12.40 – 13.30 น. และ (5) เวลา 14.30 – 14.50 น. ดังนั้น ทอท.จึงขอให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาล่วงหน้า 3 – 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินนายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 มกราคม 2563 แล้ว ทอท.ยังร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานต่างๆ โดยได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง จำนวนกว่า 470 แห่ง เพื่อร่วมส่งมอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ให้แก่เยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตอีกด้วย

--------------------------------------------
ฉบับที่ 4 / 2563 วันที่ 9 มกราคม 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th