ทอท. จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูนายใช้ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

52_2562_2
52_2562_1

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูนายใช้ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการร่วมกันเก็บผักตบชวา บริเวณหน้าโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณคูนายใช้ให้มีทัศนียภาพที่สะอาดและสวยงาม โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาจำนวน 1,200 คน จาก ทอท. กองทัพอากาศ กองทัพบก สำนักงานเขตดอนเมือง ส่วนงานราชการอื่นๆ ตลอดจนชุมชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

----------------------------------------------
ฉบับที่ 52 / 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
เมล aot_media@airportthai.co.th