ทอท.เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสารในเที่ยวบินที่มาจากประเทศกัมพูชา

S__2548044

ตามที่มีรายงานข่าวเรื่องเรือสำราญ “Westerdam” ได้ทำการเทียบท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา และตรวจพบผู้เดินทางนักท่องเที่ยวสงสัยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 20 ราย และทางการมาเลเซียตรวจพบผู้เดินทางมาจากเรือลำดังกล่าวซึ่งมีอาการผิดปกติ และได้รับการตรวจวินิจฉัยพบว่าเป็น COVID-19 และจากการประสานงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 นั้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ทำการเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสารในเที่ยวบินที่มาจากประเทศกัมพูชา (Entry Screening) โดยจัดหลุมจอดอากาศยานเฉพาะให้กับอากาศยานที่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อทำการคัดกรองผู้โดยสารทุกรายให้ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ ณ ท่าอากาศยานที่ได้กำหนดไว้ เช่นเดียวกับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศจีน

ในส่วนของเที่ยวบิน TG 585 ซึ่งเดินทางจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา มีผู้โดยสารที่เดินทางมากับเรือสำราญ Westerdam จำนวน 27 ราย นั้น ทอท.ได้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทำการคัดกรองผู้โดยสารดังกล่าว ไม่พบผู้โดยสารมีไข้หรือมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และอนุญาตให้เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางต่อได้ รวมทั้งให้คำแนะนำ และแจก Health Beware Card เพื่อการดูแลตนเองต่อไป

ทั้งนี้ ทสภ.มีเที่ยวบินที่เดินทางจากประเทศกัมพูชา 19 เที่ยวบินต่อวัน ส่วน ทดม.มีเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา 7 เที่ยวบินต่อวัน และ ทภก.มีเท่ียวบินที่เดินทางจากประเทศกัมพูชา 1 เที่ยวบินต่อวัน สำหรับท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไม่มีเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา

อย่างไรก็ตาม ทอท.และด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค จะทำการประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน หากมีความจำเป็นในการยกระดับมาตรการ ทอท.จะดำเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป

————————————
ฉบับที่ 10 / 2563 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th