รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

DSC02308
DSC02382
DSC02334

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมมอบนโยบาย และได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ. ได้แก่ ช่องทาง Fast Track ผู้โดยสารขาออก จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออก จุดตรวจค้นภายในประเทศ ชั้น 4 พื้นที่จุดตรวจค้นใหม่แบบ Concourse Screening ภายในประเทศ ชั้น 2-3 อาคารเทียบเครื่องบิน A - B จุดตรวจหนังสือเดินทาง Visa on Arrival และระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. นายสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร ทสภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ทสภ.

-----------------------------------------------------------

ฉบับที่ 71 / 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2535 5420, 0 2535 5425
โทรสาร 0 2535 5261
อีเมล aot_media@airportthai.co.th