ทอท.จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

1541411465796

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 103 / 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพข่าว : ทอท.จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
นายวุฑิศร โรจนบุรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative (CoST)) และการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact (IP)) ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาการดำเนินการของคณะทำงานฯ ทอท. ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ข้อ 6 ว่าด้วยการดำเนินการโครงการข้อตกลงคุณธรรมให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ และพิจารณาร่างหนังสือลงนามในข้อตกลงคุณธรรม พร้อมพิจารณาร่างการลงนามการตกลง IP และแนวทางการลงนามในข้อตกลงของแต่ละโครงการ รวมถึงรับข้อเสนอแนะจากตัวแทนกรมบัญชีกลาง Assurance Term (AT) และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพิจารณาแนวทาง การจัดทำข้อมูลการนำเสนอบนเว็บไซต์ของ ทอท.ที่จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ปลายปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ณ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
-----------------------------------------------------------------
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th