ทอท.และ AOL ร่วมกันจัดการประชุมความร่วมมือด้านโครงการ Certify Hub

1542360416274

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 110 / 2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ภาพข่าว : ทอท.และ AOL ร่วมกันจัดการประชุมความร่วมมือด้านโครงการ Certify Hub

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ Mr.Somboon Daosavanh, General Director of Airports of Laos (AOL) ร่วมกันจัดการประชุมความร่วมมือ ด้านโครงการ Certify Hub โดย ทอท.ได้นำเสนอข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกของ ทอท. (Certify Hub for Perishable Cargo) และโครงการ Digital Platform ให้กับคณะผู้บริหารของ AOL, Hung Huang Logistics Co.,Ltd (HHL), Lao-Japan Airport Terminal Service (L-JATS) และ P.T.Air Cargo Co.,Ltd.พร้อมเข้าเยี่ยมชมอาคารคลังสินค้าของท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
อนึ่ง AOL (ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า Lao Airports Authority (LAA)) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement : SAA) กับ ทอท. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557
-----------------------------------------------------------------
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th