ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับรางวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี 2560” รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานีขนส่งทางอากาศ

1545301373333

ภาพข่าว : ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับรางวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี 2560” รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานีขนส่งทางอากาศ

เรืออากาศเอก ปกป้อง สุวรรณโมฬี (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี 2560” รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานี ขนส่งทางอากาศ จากนายแพทย์ ธวัช สุนทรา (ขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในงานรณรงค์ วันส้วมโลก ประจำปี 2561 (World Toilet Day 2018) ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อสรรหาต้นแบบ การจัดการส้วมสาธารณะที่ดี และให้เจ้าของสถานที่และผู้ใช้ห้องส้วมเกิดความตะหนักในการช่วยกันบำรุงรักษาส้วม ให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
-----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 121 / 2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th