ทอท.มอบเงิน 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้”

1546916866425

ภาพข่าว : ทอท.มอบเงิน 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการ “รวมน้ำใจไทย
ช่วยวาตภัยใต้” จากนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000,000.- บาท เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยภาคใต้ให้กลับเข้าสู่
สภาวะปกติโดยเร็ว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
-----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 2/2562 วันที่ 8 มกราคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th