ตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6

สิ้นสุดการรอคอย....!!!

ตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
02-1329084, 02-1329092, 02-1329093