จุดให้บริการแท็กซี่ ณ ทดม.

AOT_Info01_V1.4

บริการปลอดภัยแท็กซี่ลงทะเบียน ตลอด 24 ชั่วโมง จาก #ท่าอากาศยานดอนเมือง เพียงไปให้ถูกจุดและทำตามขั้นตอน ไม่ต้องเดินหาเอง รู้ลำดับคิว        ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 8 และบริเวณอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น (ติดอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2)

#แท็กซี่ #แท็กซี่ลงทะเบียน #การเดินทาง #AOTOfficial