ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 90 / 2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561

4
CNX1
HKT2
HDY2
CEI

ทอท.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม 2561  ทอท.ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  จึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.โดยมี  นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารและพนักงานจากสำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) กว่า 200 คนร่วมพิธี ส่วนที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และที่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) จัดพิธีถวายราชสักการะฯ โดยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานของแต่ละท่าอากาศยานเป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร พนักงาน ส่วนราชการ สายการบิน และผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานร่วมพิธี

นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานได้ร่วมถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทอท.จึงได้จัดตั้งเครื่องราชสักการะและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งในช่วงเดือนตุลาคม 2561 โดยที่ ทสภ.จัดบริเวณประตู 5 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ส่วน ทดม.จัดตั้ง 2 แห่ง คือ บริเวณหลังเคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างแถวที่ 4 และ 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และบริเวณหลังเคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างแถวที่ 11 และ 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ด้าน ทภก.จัดตั้ง ณ บริเวณห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออก (หน้าทางเข้าด่านตรวจหนังสือเดินทาง) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขณะที่ ทชม.จัดตั้งบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สำหรับ ทหญ.จัดตั้ง ณ บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร และ ทชร.จัดตั้ง ณ ห้องโถงอาคารผู้โดยสาร

 

---------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5554, 0 2535 6420

โทรสาร   0 2535 4099

อีเมล : aot_media@airportthai.co.th