มาตรการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่อง

รู้หรือไม่ เราสามารถลดระยะเวลาขั้นตอนการตรวจค้น ด้วยการเตรียมสัมภาระล่วงหน้า เดินทางไม่มีสะดุด

#ท่าอากาศยาน #มาตรการ #มาตรการตรวจค้น #ความปลอดภัย #AOTofficial