ทอท.ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563

01
02
03
04

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของ ทอท. ประจำปี 2563 ณ พระอุโบสถ วัดบางพลีใหญ่กลาง
จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ร่วมพิธีฯ และนำเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคี จำนวน 100,000.- บาท ถวายแด่พระครูปลัด สุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทอท.ได้นำเงินร่วมทำบุญ ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทอท.ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยาน
ดอนเมือง (ทดม.) จำนวนกว่า 1,160,000 บาท มอบให้กับวัดโดยรอบ ทสภ.จำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดบางพลีใหญ่กลาง วัดสังฆราชา วัดศรีวารีน้อย วัดหัวคู้ วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงนอก วัดบึงบัว วัดบางพลีใหญ่ใน วัดราษฎร์นิยมธรรม
และวัดราษฎร์นิมิตรศรัทธาธรรม (วัดหนองปรือ) และวัดโดยรอบ ทดม.อีก 2 วัด ได้แก่ วัดพุทธสยาม (วัดสีกัน) และ
วัดพรหมรังษี โดยจะมีการทำบุญทอดกฐินทั้ง 12 วัด ระหว่างวันที่ 3 – 25 ตุลาคม 2563

-------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 45 / 2563 วันที่ 4 ตุลาคม 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5240, 0 2535 5245

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th