ทอท.ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก DJSI 2021 กลุ่มดัชนีโลก (DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

01
02

ทอท.ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก DJSI 2021 กลุ่มดัชนีโลก (DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

จากผลการประเมินความยั่งยืนองค์กรดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) ที่ประกาศพร้อมกันทั่วโลกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 05.51 น. ตามเวลาประเทศไทย) ทอท.ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก DJSI 2021
ซึ่งทำให้ยังคงสถานภาพเป็นสมาชิก ในกลุ่มดัชนีโลก (DJSI World)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (TRA : Transportation and Transportation Infrastructure) โดยได้รับการจัดลำดับให้อยู่
ในตำแหน่งที่ 4 จากทั้งหมด 105 องค์กรที่ได้รับการประเมิน ซึ่งมีบริษัทชั้นนำได้รับเชิญให้ร่วมตอบแบบประเมินในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว 106 บริษัททั่วโลก ครอบคลุม 3 บริษัทสัญชาติไทย
DJSI เป็นการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในมุมเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ทอท.ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
สู่ความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก อีกทั้ง บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการและ
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
———————————————
ส่วนแผนและมาตรฐานสู่ความยั่งยืน ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม (สผม.ฝกส.)