ท่าอากาศยานภูเก็ตสนับสนุนเรือยางและเจ้าหน้าที่ร่วมดำน้ำเก็บขยะ

01
02
03
04
05

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเล โดยเฉพาะบริเวณแนวปะการัง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ถูกคุกคามจนมีสภาพอยู่ในขั้นวิกฤต
โดย ทภก.ได้สนับสนุนเรือยางและเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมดำน้ำเก็บขยะบริเวณแนวปะการังเกาะแวว อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล หน่วยงานเอกชน ชมรมดำน้ำ และอาสาสมัครที่อยู่โดยรอบพื้นที่ร่วมกันเก็บเศษแห อวน เครื่องมือ ทำการประมง รวมทั้งขยะในทะเลตามแนวปะการัง โดยสามารถเก็บขยะใต้ทะเลได้ประมาณ 200 กิโลกรัม
--------------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 1/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th