ทอท.และจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวการได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่

104_2561_3

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 104 / 2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ทอท.และจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวการได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development
Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่

(8 พฤศจิกายน 2561) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ร่วมจัดงานแถลงข่าวการได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2563 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. และ
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. เป็นผู้แถลงข่าว
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ในการเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานจะมีโอกาสในการแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมาร่วมลงทุนทำธุรกิจ และเมื่อวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท UBM Information Ltd. ผู้จัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 (RA 2020) ได้เดินทางมาสำรวจและให้คะแนนความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน RA 2020 โดยได้มาสำรวจและพิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสะดวกในการเดินทางทางอากาศมายังเมืองเจ้าภาพ (Good Air Accessibility) ความพร้อมด้านศักยภาพของท่าอากาศยานของ ทอท.ในการรองรับผู้เดินทางจากทั่วโลกที่จะมาร่วมงาน RA 2020 ด้านสถานที่จัดงานมีความเหมาะสมและน่าสนใจ (Appropriate and Interesting Event Venue) และด้านโรงแรมที่พัก (Hotels) ภายหลังจากที่บริษัท UBM ผู้จัดงาน RA 2020 เดินทางมาสำรวจความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ เมืองเจ้าภาพจัดงาน และความพร้อมของ ทอท.แล้ว เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2561 บริษัท UBM ได้แจ้งผลการคัดเลือกเจ้าภาพจัดงานฯ โดย ทอท. เป็นผู้ชนะการคัดเลือก และเป็นเจ้าภาพจัดงาน RA 2020 อย่างเป็นทางการ
นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับงาน RA2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายการบินประมาณ 100 สายการบินท่าอากาศยานทั่วโลกกว่า 200 แห่ง หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวกว่า 50 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุมของประเทศไทย การท่องเที่ยว รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย
--------------------------------------------
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th