ทอท.ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังการปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 111 / 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ทอท.ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังการปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2561

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังการปล่อยโคมลอยและลูกโป่ง การจุดพลุและดอกไม้ไฟ การฉายลำแสงขึ้นบนท้องฟ้า และวัตถุที่เป็นอันตรายต่อการบินในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะมีเทศกาลสำคัญของประชาชนไทย คือ เทศกาลลอยกระทง หรือ เทศกาลยี่เป็ง ซึ่งในปีนี้เป็นช่วงระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ในส่วนของ ทอท.ผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยต่อการทำการบินของอากาศยาน และชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทอท.ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ดำเนินการ ดังนี้ ที่ ทสภ.และ ทดม.ขอความร่วมมืองดการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน ลูกโป่ง การจุดพลุและดอกไม้ไฟ การฉายลำแสงขึ้นบนท้องฟ้า และวัตถุที่เป็นอันตรายต่อการบินสำหรับ ทชม.และ ทชร.ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนไปท่องเที่ยวและร่วมประเพณีลอยกระทง ซึ่งนิยมปล่อยโคมลอยกันมาก จึงขอให้ระมัดระวังการปล่อยโคมลอยโคมควันอย่างเคร่งครัด โดยที่ ทชม. สามารถปล่อยได้ตามประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ให้ปล่อยโคมลอยโคมไฟ ระหว่างเวลา 19.00 – 01.00 น. และ ทชร.ขอความร่วมมือในการปล่อยโคมลอยโคมไฟ ระหว่างเวลา 21.00 – 01.00 น. ส่วนโคมควันสามารถปล่อยได้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. สำหรับ ทภก.ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานหรือชุมชนรอบ ทภก.ที่จะทำการปล่อยวัตถุต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อการบิน จะต้องจัดทำเอกสารขออนุญาตจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการแจ้งมายัง ทภก.เพื่อให้ ทภก.ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM) และแจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ต่อไป ทั้งนี้ ทอท.ยังได้ให้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง มีการประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของโคมลอยต่อการบิน พร้อมทั้งแจกแผ่นพับรณรงค์การปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันให้กับหน่วยงานและชุมชนรอบท่าอากาศยานอีกด้วย
นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นเทศกาลยี่เป็งมีสายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบินและเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน ณ ทชม. ทชร.และ ทหญ.จำนวนรวม 158 เที่ยวบิน ได้แก่ ที่ ทชม.มีการยกเลิกเที่ยวบินและเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน จำนวน 148 เที่ยวบิน โดยมีเที่ยวบินที่ยกเลิก 60 เที่ยวบิน และเปลี่ยนแปลงเวลา 88 เที่ยวบิน ด้าน ทชร.มีการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 4 เที่ยวบิน และเปลี่ยนแปลงเวลา 4 เที่ยวบินและที่ ทหญ.มีการยกเลิกเที่ยวบิน 2 เที่ยวบิน
นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานเป็นจำนวนมาก ทอท.จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารให้เดินทางถึงท่าอากาศยานเร็วกว่าปกติ โดยหากเดินทางระหว่างประเทศให้เผื่อเวลาล่วงหน้า 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก และ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออกสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722

------------------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th