ทอท.ร่วมบริจาคโลหิตสนับสนุนโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

1545205653604

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 118 / 2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ภาพข่าว : ทอท.ร่วมบริจาคโลหิตสนับสนุนโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทอท.ร่วมบริจาคโลหิตสนับสนุนโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมนำแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอสม่ำเสมอปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ณ อาคารสำนักงาน ทอท. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

-----------------------------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th