AOT ประกาศเลื่อนจัดงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Asia Development Forum เป็นจัดงานในปี 2566

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ประกาศเลื่อนการจัดงาน The Route Asia Development Forum จากเดิมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกำหนดจัดงานในปี 2566
แทนกำหนดการเดิม เนื่องจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้น

AOT ในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์จากบริษัท Informa PLC., ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Asia Development Forum 2020 (RAS2020) ได้พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ที่แพร่กระจายอย่างหนักไปทั่วโลก เป็นผลให้การดำเนินงานของสายการบินทรุดลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าในปัจจุบัน สถานการณ์ด้านการบินจะมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากการผลิตวัคซีนเป็นผลสำเร็จและสามารถนำมาใช้เพื่อป้องกัน
การติดต่อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ในระดับหนึ่งก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นที่คาดการณ์ว่าตลาดด้านการบินจะยังไม่สามารถกลับมาได้เป็นปกติในช่วงปี 2564 - 2565 ตามประมาณการด้านจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารของตลาดโลก ดังนั้น AOT
จึงพิจารณาเลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดงานออกเป็น The Route Asia Development Forum 2023 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ในปี 2566 แทน

ทั้งนี้ The Route Asia Development Forum ถือเป็นการประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เป็นการเจรจาธุรกิจแบบ Face to Face meeting มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหารระดับสูงของสายการบินและสนามบิน
จากทั่วโลก มีวัตถุประสงค์ในการชักจูงสายการบินให้สนใจมาเปิดทำการบินกับสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินระหว่างสนามบินเป้าหมายอีกด้วย โดย AOT ได้รับมอบการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน RAS2020 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 11/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th