AOT จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อยกระดับสู่ศูนย์กลางการบินภายในประเทศ

(28 พฤษภาคม 2567) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (…

อ่านเพิ่มเติม

“สุริยะ” สั่ง ทอท. เข้าช่วยเหลือ-อำนวยความสะดวกผู้ประสบเหตุเครื่องบิน “สิงคโปร์แอร์ไลน์” เที่ยวบิน SQ321 ตกหลุมอากาศ ขอลงจอดฉุกเฉิน “สุวรรณภูมิ” 

“สุริยะ” สั่ง ทอท. เข้าช่วยเหลือ-อำนวยความสะดวกผู้ประสบ…

อ่านเพิ่มเติม