Foreign Object Debris (FOD)

 FOD “วัตถุแปลกปลอม” ที่ อยู่บนพื้นที่เขตการบิน! เศษขยะลอยปลิวตามลม เศษพื้นผิวชำรุด แตกร้าว หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานขณะปฏิบัติการภายในเขตการบิน และทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ #ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #มาตรการ #ความปลอดภัย #ForeignObjectDebris #FOD #AOTofficial

#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน และการตรวจ FOD โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจทางวิ่ง ทางขับ ขั้นต่ำ 4 ครั้ง/วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ #องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ #ICAO และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ FOD (Foreign Object Debris) 252 ตำแหน่งบนทางวิ่ง ทำการตรวจทางวิ่งต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

  • ระบบ Dual Detection Technology (77 GHZ Milimeter Wave Radar และ Optic Sensor)
  • Near Infra read (NIR) Illuminator มองเห็นได้ในเวลากลางคืน
  • ติดตั้ง Sensor ชี้ต าแหน่งของ FOD อย่างแม่นยำ
  • ตรวจจับวัตถุขนาด 9 ตร.ซม. (3.0 x 3.0 ซม.) ขึ้นไป
  • ตรวจพบ FOD ภายในเวลา 1 นาที
  • ไม่รบกวนการทำงานบนทางวิ่ง ตรวจสอบภาพแบบ Real Time
  • ตรวจจับภาพได้ดี ทั้งสภาพอากาศปกติ และทัศนวิสัยต่ำ

และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จะดำเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ตรวจจับ FOD ที่ ท่าอากาศยานแห่งอื่นของ ทอท. ต่อไป