Infographic

19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย⚱️

📣 เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้โดยสาร ก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ 🛬

🚆มาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ APM หรือ Automated People Mover ก่อนใช้งานจริงกัน💁🏻‍♂️

📣ประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 🍽อนุญาตให้สายการบินให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึกบนเครื่องบิน สำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศได้☕️🥪

📢ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 🦠

เทคนิคนั่งเครื่องบิน✈️ อย่างไร…ให้ผ่อนคลายสบายตัว

25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป🚎 ท่าอากาศยานดอนเมือง ย้ายจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ A1 – A4 เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัด🚧 ให้บริการตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. (ยกเว้น A1 ให้บริการถึงเวลา 23.00 น.)

🛬 ลงเครื่องแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนก่อนดี ? . . . .มา มา มา เราช่วยคิดให้ 🔎

📢ประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ✅เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออก (ฉบับที่ 3)

สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เมื่อมาใช้บริการภายในอาคารสนามบิน 😷