ทอท.พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2562 มีสายการบินแจ้งขอทำการบิน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 35,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับปริมาณจราจรทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10 – 22 กุมภาพันธ์ 2561  ซึ่งเป็นเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้ว และมีผู้โดยสารทั้งสิ้นประมาณ 5.93 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ในจำนวนนี้ มีเที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินขอเพิ่มพิเศษประมาณ 800 เที่ยวบิน และเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวประมาณ 119,000 คน โดยท่าอากาศยานที่มีปริมาณจราจรทางอากาศมากที่สุด คือ ทสภ.มีสายการบินขอทำการบินประมาณ 14,800 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 และมีผู้โดยสารประมาณ 2.63 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 มีเที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินขอเพิ่มพิเศษประมาณ 300 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวประมาณ 40,000 คน รองลงมา คือ ทดม.มีสายการบินขอทำการบินประมาณ 10,300 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 และมีผู้โดยสารประมาณ 1.61 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 มีเที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินขอเพิ่มพิเศษประมาณ 40 เที่ยวบิน และผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวประมาณ 5,500 คน
สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่งมีสายการบินแจ้งขอทำการบินในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้ ทภก.มีสายการบิน ขอทำการบินประมาณ 4,800 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และมีผู้โดยสารประมาณ 920,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินขอเพิ่มพิเศษประมาณ 300 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวประมาณ 68,000 คน ส่วน ทชม.มีสายการบินขอทำการบินประมาณ 3,300 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 และมีผู้โดยสารประมาณ 500,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 ด้าน ทหญ.มีสายการบินขอทำการบินประมาณ 1,000 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 2.1 และมีผู้โดยสารประมาณ 150,000 คน ลดลงร้อยละ 3.1 และ ทชร.มีสายการบินขอทำการบินประมาณ 800 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 และมีผู้โดยสารประมาณ 120,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4
นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในปีนี้มีรายงานคาดการณ์ว่าประเทศไทยเป็นเป้าหมายอันดับ 1 ที่ชาวจีน จะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนมากที่สุด ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความสุข และอวยพรนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ทสภ.จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางมาในเที่ยวบิน CZ 3081 ของสายการบิน China Southern Airline เส้นทาง กวางโจว - ทสภ.มีการแสดงชุดกลองไทโกะและรำพัดจีน พร้อมแจกของที่ระลึก นอกจากนั้น ได้จัดซุ้มถ่ายภาพภายในอาคาร ผู้โดยสาร ทสภ.จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณประตู 5 ชั้น 4 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก และบริเวณประตู 1 ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ส่วน ทดม.จัดกิจกรรมต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางมาในเที่ยวบิน XJ 761 ของสายการบิน Thai Air Asia X เส้นทางเซี่ยงไฮ้ - ทดม. รวมทั้งมีการจัดการแสดงเชิดสิงโตกินส้ม ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว “วูซู” และแห่มังกรทองโบราณ บริเวณระหว่างเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารที่ 11 และ 12 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร 2) รวมทั้ง มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารภายในท่าอากาศยาน สำหรับ ทชร. จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางมาในเที่ยวบิน DR 5357 ของสายการบิน Luili Airline และเที่ยวบิน HU 779 ของสายการบิน Hainan Airline มีการแสดงดนตรีจีนพร้อมมอบส้มบรรจุในถุงสีทองให้กับผู้โดยสาร รวมทั้งจัดซุ้มถ่ายภาพในอาคารผู้โดยสาร ทชร. จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ และบริเวณหน้าห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ห้องโถงอาคารผู้โดยสาร ทชร. นอกจากนี้ที่ ทภก. ทชม. และ ทหญ.ยังได้ประดับตกแต่งอาคารผู้โดยสาร ในบรรยากาศตรุษจีนพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการต้อนรับในเทศกาลดังกล่าว สำหรับการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ ทสภ. ทดม. ทภก. ทชม.และ ทชร.ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีนักท่องเที่ยวจีนใช้บริการจำนวนมาก ทอท.ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร การเดินทางผู้โดยสาร Airport Service และ Airport Help และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา เช่น จีน อังกฤษ เป็นต้น ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำผู้โดยสารด้านต่างๆ ซึ่งภายในท่าอากาศยานได้ติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายบอกบริการต่างๆ และป้ายประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีน นอกจากนั้น ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการรักษาความสะอาดของสถานที่ และห้องสุขาให้มีความถี่มากยิ่งขึ้น และเนื่องจากช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท.จำนวนมาก ดังนั้น ทอท.จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า      2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 6 / 2562 วันที่ 29 มกราคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th