ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก จุดเปลี่ยนประเทศไทย โอกาสและความท้าทายของ ทอท.

AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page01
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page02
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page03
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page04
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page05
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page06
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page07
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page08
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page09
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page10
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page11
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page12
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page13
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page14
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page15
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page16
AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page17