Infographic

ผู้ที่สวมใส่ FACE SHIELD เพียงอย่างเดียวจะถูกปฏิเสธการให้เข้าอาคารสนามบิน !!

11 ประเภทบุคคลตามข้อยกเว้น ในมาตรการการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

✨เพียงร่วมสนุกตอบแบบสอบถาม📝 ข้อเสนอแนะการให้บริการของ AOT ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

New Normal Measures for Passengers at AOT’s 6 Airports.

AOT ห่วงใย 💙 ให้ทุกท่าน มั่นใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ยกระดับมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจ เฝ้าระวัง ด้วยใจ 🥰 ตลอด 24 ชั่วโมง

📣ประกาศ เวลาเปิด – ปิดสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT ในช่วง COVID-19 นี้ ‼️

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก AOT ห่วงใย ชวนร่วมใจ ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก🚭 ภายในอาคารท่าอากาศยานทุกพื้นที่เป็น “เขตปลอดบุหรี่”

แชร์ปุ๊บ ❗️ลุ้นรับที่ชั่งน้ำหนักกระเป๋าจาก AOT ✈️ อยากบินไปเที่ยวไหนกันหลังผ่านพ้น COVID-19

📢 ประกาศ 📢 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ( กพท. ) ขยายระยะเวลาห้ามอากาศทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) จากเดิมถึง 31 พฤษภาคม 2563 เป็นถึง 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น.