ทอท.ร่วมงาน Finansia Investment Conference 2019”

5_2562.1

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าบริหารด้านการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ร่วมให้ข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันต่างๆ ในงาน “Finansia Investment Conference 2019” จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มลงทุนหลายสถาบันเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
----------------------------------------------
ฉบับที่ 5 /2562 วันที่ 22 มกราคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 6420, 0 2535 5554 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th